G-Q8EJJ9Q88W.
top of page

 

סדרת שיעורים במולטימדיה :

שיעור ראשון - 1

יצירת משמעות בלימוד מולטימדיה -

במשמעות קיים מנוע אישי.

 

אופנים ליצירת משמעות בכיתת מולטימדיה בחינוך המיוחד :

 

ישנם חמישה אופנים לפחות ליצירת משמעות :

יצירת משמעות כפעולה אינטרה- פרסונאלית : מה המשמעות הפנימית שלי? למידה ללא רגש היא למידה חסרה, החיבור בין פסיכו לפדגוגיה.  באופן מעשי בעבודתי: תחילת השיעור עם מדיטציה ומפגש עם העצמי. ושיתוף קבוצתי.

יצירת משמעות כמפגש אינטר- פרסונאלי - קיימת למידה ומשמעות שנוצר ממפגש יצירתי. דרך ממונולוג לדיאלוג. היצירה מאפשרת "דע את עצמך". השיתוף מאפשר חשיפה, פתיחות ודרכו נוצר הגילוי כי הפרט שלם ולא מושלם (הומניסטי- רוסו, קורצ'ק, דיואי, מסלאו, רוג'רס) וכן שיפור של כישורים חברתיים.

יצירת משמעות כפעולה קוגניטיבית- רוב הפעילות בבית הספר. בחר מולטי מדיה התחומים הם רבים היצירה הינה רב תחומית וכן נושאי ההוראה, דרך התקנת תוכנות היצירה באנגלית מיצרים פעולה של למידת שפה נוספת, תלמידים מלמדים וכן מסבירים על המקום בסיורים שמתקיימים בבית הספר.

יצירת משמעות כחוויה טרנס-פרסונאלית- חוויה רוחנית. ההבנה שיש לנו זהות רוחנית. בחדר מולטי מדיה נוצר חיבור לרוח דרך הקשבה למוזיקה לבאך, למוזיקה למדיטציה,מוזיקה חסידית, כנפי רוח, למוזיקה שתתאים למקום ולמצבי הרוח למוזיקה כהיכרות וככלי ביטוי והקשבה לאחר היא מעצימה מגביהה וגורמת לנחמה ולחיבור אישי וכיתתי. ומשמשת כמעטפת פנימית של חלל הלמידה.

יצירת משמעות כחוויה פיזית- אנחנו כלואים בתוכו ולא נותנים לו את המקום, את הזמן. ניטשה אמר There is more reason in your body than in your wisdom. דימוי גוף ותשומת לב לגוף.

כחלק מהשיעור אנו רוקדים, וזאת דרך בחירת מוזיקה שמתבצעת על ילדי התלמידים, התלמידים עושים הפסקות פעילות ודרך המוזיקה מיצרים חוויה חברתית. חלקם הלכו ללמוד d.j   באופן מקצועי.

 

מצרפת שיעור מולטימדיה ראשון ללימוד תוכנת הפוטושופ בשילוב אורינות חזותית :

bottom of page