G-Q8EJJ9Q88W.
top of page

מולטימדיה לחינוך המיוחד מתוך הביאנלה לחינוך 2022 ירושלים, משרד החינוך.

בית הספר "און", בתל אביב, הוא מסגרת חינוכית חברתית שיקומית לתלמידים נפגעי שיתוק מוחי (C.P) ונכויות מורכבות מכל הארץ.

בבית הספר לומדים כ-150  תלמידים המגיעים מ-60  ישובים ברחבי הארץ.

תחום המולטימדיה

שותפים ליישום הפרויקט: משרד החינוך, עיריית תל אביב-יפו, ביטוח לאומי, תרומות.

שילוב תחומי דעת: מדעי המחשב, מוזיקה/האודיו, אמנות חזותית/ויז'ואל, אמנויות הבמה, קולנוע ומדיה.

רציונל: תכנית המולטימדיה, שפועלת בבית ספר לחינוך מיוחד  ב- 20 השנים האחרונות, זכתה להכרה של גורמי ממסד ואקדמיה.

הפעילות בחדר המולטימדיה בבית הספר מיועדת לתת לתלמידים כלים להתפתחות בתחומי הסאונד והוויז'ואל.

התלמידים רוכשים כלי עבודה ומיומנות בהפעלת תוכנות סאונד, אומנות, גרפיקה ומוזיקה.

בחדר לומדים תלמידים מכל הגילאים מחטיבה תחתונה ועד לבוגרת.

מתקבלים תלמידים מכיתות רב גוניות ביכולות ומתקיימים בו שיעורים שנעים מכישורים חברתיים ועד לשיעורים מקצועיים.

מספר התלמידים בכיתה נע בין שישה לעשרה תלמידים שמגיעים לחדר באופן קבוע על בסיס מערכתי שבועי.

בחדר מתקיימות גם פגישות פרטניות. לצד דגש רב על חיזוק היצירתיות וההבעה האינדיבידואלית, תכנית המולטימדיה מבוססת על אחריות אישית והתלמידים בוחרים באיזה תחומים יתמחו מתוך עולמות האודיו וויז'ואל.

 

הם משמשים כמדריכים ובאחריותם ללמד תלמידים שהידע שלהם פחות משלהם.

חדר מולטימדיה היינו חדר תקשורת בו מתקיים הליך של פרוק ובניה מחדש. ממלל לסימבול, או לסאונד. הנגינה וההקשבה, העיסוק בצבע ובתאורה, מאפשרים לתלמיד רכישת שפה, על כל גווניה וצורותיה, לפי מידת היכולת האישית שכן השפה היינה מרכיב חשוב בהתפתחות הן הקוגניטיבית, הן הרגשית והן החברתית. בעזרת שפה הילד יוצר קשרים רבי משמעות עם סביבתו. השפה היא הכלי בעזרתו נבנית היכולת הקוגניטיבית והיא גם מאפשרת לילדים לרכוש את מאפייני התרבות שבה הם גדלים וכן את הערכים הקובעים בסביבתם. 

תחום המולטימדיה בבית ספר "און" זוכה פרס רקנאטי לחינוך וכן לפרס יוזמות חינוכיות מטעם משרד החינוך.

דרך התחום הצליחו תלמידים שסיימו את בית הספר להשתלב בצבא ובעולם העבודה. האחד גרפיקאי, אחר כסאונדמן, שני תלמידים סיימו בהצלחה את סמינר לוינסקי להוראת החינוך המיוחד ותלמיד אחד משמש כסמל לשילוב חברתי בפסטיבלי מוזיקה בעולם.

 

 

פוסטר מתוך מחקר שנערך באניברסיטת תל אביב 2020

 

 

The Onn School in Tel Aviv is a social rehabilitative educational framework for students with cerebral palsy (CP) and complex disabilities from all over the country.

Approximately 150 students attend the school from 60 different communities across the country.

 

The multimedia field

Partners in the implementation: Ministry of Education, Tel Aviv-Yafo Municipality, Social Security, donations.

Combining disciplines: Computer Science, Music / Audio, Visual Arts / Visual, Performing Arts, Film and Media

Rationale: The multimedia program, which has been operating in a special education school for the past 20 years, has gained recognition from establishment and academia.

The activities in the school's multimedia room are designed to provide students tools for development in the areas of sound and visuals.

Students acquire tools and skills in operating sound, art, graphics and music software.

Students of all ages from junior high to high school study in the room.

Students are accepted from diverse classes in abilities and classes are held there, ranging from social skills to professional lessons.

The number of students in a class ranges from six to ten students who come to the room regularly on a weekly systematic basis.

The room is also used for individual meetings. Along with a strong emphasis on strengthening creativity and individual expression, the multimedia program is based on personal responsibility and students choose which areas they will specialize in from the audio-visual worlds.

They serve as instructors and are responsible for teaching students whose knowledge is less than their own.

 

A multimedia room is a communication room where a process of dismantling and rebuilding takes place. Text to symbol, or sound. Playing and listening, engaging in color and lighting, allow the student to acquire a language, in all its shades and forms, according to the degree of personal ability since language is an important component in both cognitive, emotional and social development. With the help of language the child creates meaningful connections with his environment. Language is the tool with which cognitive ability is built and it also allows children to acquire the characteristics of the culture in which they grow up as well as the determining values ​​in their environment.

The multimedia field at the Onn School won the Recanati Award for Education as well as the Educational Initiatives Award from the Ministry of Education.

Thanks to this field, students who graduated from school were able to integrate into the army and the world of work. One is a graphic artist, another a soundman, two students have successfully completed the Lewinsky Seminar for special education and one student serves as a symbol of social integration at music festivals around the world.

 

מתוך המחקר שנערך ב 2020 באוניברסיטת תל אביב :

השימוש במולטימדיה יעיל :

לאוכלוסיות שיתוק מוחין (CP) ונכויות מורכבות,לקוויות למידה, אוטיזם, בעיות התנהגות ונוער בסיכון וכן לסטודנטים לחינוך במכללה.

"פה יש משהו שמאפשר קבוצה ושיח בחברת שווים. איזו שהיא עבודה שכל אחד תורם בה חלק וביחד יוצרים איזה שלם אחד".

התחום מייצר :

תחושת מומחיות, מוטיבציה, הצטיינות והובלה אצל התלמידים, משמש כלי עזר לרכישת שפה ולהבעה עצמית, משפור ערך עצמי,

איכות חיים ורווחה נפשית ורגשית ומשמש לפיתוח תקשורת ושיקום.

התחום משפר את מיומנויות המאה העשרים ואחת, משפר עבודת צוות.

"מוביל אנשים להוציא את היצירתיות ואותנטיות שלהם החוצה בדרכים שהם לא היו יכולים אחרת."

כללי עבודה בחדר מולטימדיה:

​בחירה - כל תלמיד בוחר אילו תוכנות ילמד ובאיזה נושא יבחר וזאת מתוך מגוון רב של תחומים

(הגברה, עיבוד תמונה, וידאו, עריכת סאונד, הגברות חוץ, ציור,הקלטות, כלי נגינה אלקטרונים, צילום )                                         

 שייכות - דרך הבחירה והאחריות האישית נוצרת שייכות ואכפתיות למגמה ולבית הספר.     

רצון אישי - מתחזק ומתבהר דרך הבחירות שהתלמיד עורך.

יצירתיות -  חיזוק היצירתיות והחיבור לעצמם דרך נושאי עבודה אישיים.

עצמאות - הפעלת מערכת שמירה על ציוד יקר, בחירה אישית, מלמדים אחרים.

אחריות אישית  של התלמידים על ציוד המגמה. ( ניקיון, תחזוקה, זהירות )

עבודת צוות – של התלמידים הן בעבודה במערכת ההגברה והן ובכיתה.  

נתינה – הן למוסד ולתלמידים דרך הגברה של הפסקות ואירועים ודרך עזרה ולימוד תלמידים אחרים.

 

ארון עליו עבודות תלמידים בתוכנת הפוטושופ.

A closet with student work in Photoshop software.

 

From the study conducted at Tel Aviv University in 2020:

The use of multimedia is effective:

For populations of cerebral palsy (CP) and complex disabilities, for learning disabilities, autism, behavioral problems and youth at risk as well as for college education students.

"There is something here that allows for a group and a dialogue in an equal society. Some kind of work in which everyone contributes a  part and together they create one whole."

Multimedia produces :

A sense of expertise, motivation, excellence and leadership in students, a tool for language acquisition and self-expression, improving self-esteem,

Quality of life and mental and emotional well-being and development of communication and rehabilitation.

twenty-first century skills and teamwork.

"Leads people to bring their creativity and authenticity out in ways they could not otherwise."

Rules for working in a multimedia room:

Choice - Each student chooses software and subject from a wide variety of areas

(Amplification, image processing, video, sound editing, external amplification, painting, recordings, electronic instruments, photography)

Belonging - Through choice and personal responsibility, belonging and caring for the trend and the school are created.

Personal desire - is strengthened and clarified through the choices that the student makes.

Creativity - strengthening creativity and connecting to themselves through personal work topics.

Independence - operating a system for maintaining expensive equipment, personal choice, teaching others.

Personal responsibility of students for the trend equipment. (Cleaning, maintenance, care)

Teamwork - of the students both in the amplification system and in the classroom.

Giving - both to the institution and to the students by amplifying breaks and events and through helping and teaching other students.

 

קצת עלי, שמי גלית פלורנץ, נעים מאוד. התחלתי את עבודתי בבית ספר "און" לשיתוק מוחין (c.p) ולנכויות מורכבות הנמצא בתל אביב בשנת 1995. במהלך עבודתי זכיתי להקים עם תלמידי, צוות ומנהלות בית הספר ( תחיה בלה, מיכל גרוס, שנהב ברמן, ארנון )  תחום לימודי, טיפולי שיקומי חדש. את תחום המולטימדיה אותו כתבתי כמחקר במהלך לימודי תואר ראשון (B.Ed.F.A) במדרשה הפקולטה לאמנויות מכללת בית ברל (2013- 1995). במכללת לוינסקי לחינוך במהלך לימודי תעודת הוראה בחינוך מיוחד (2018) וכתואר שני למנהל ומדיניות מערכות חינוך באוניברסיטת תל אביב (2020). אני משמשת כיום כמורה יזמית, אחראית תחום המולטימדיה בבית ספר "און" לחינוך מיוחד בתל אביב.

 : כוכב הצפון החינוכי שלי

.הבסיס מהבית, הניגון הוא "מי האיש החפץ חיים" הערך שהוא מיצג עבורי הינו ראייה ובחירת  הטוב

פרוגרסיביות או חנוך לנער על פי דרכו הינה הגישה בה עובדת בחינוך המיוחד, מקום בו מתקיימת סנגריה של אוכלוסיות

.ממגזרים ומישובים שונים בארץ המיצרים מקום לימודי חינוכי, טיפולי, חברתי, שיקומי אחד

יצירתיות - הפילוסוף הגרמני עמנואל קאנט טען שכדי ליצור אמנות צריך כלל, (אופן ביצוע), אך ייחודה של האמנות, בשונה מהמדע שעליה להיות מקורית. האמנות היא

מקורית כאשר היא באה לידי ביטוי בכלל אסתטי חדש. מקורו של הכלל האסתטי החדש בכוח הדמיון של האמן. המקוריות, היצירתיות היא של יחידי סגולה. פיתוח

היצירתיות דרך הדמיון הינה תוך שימת דגש על מקוריות, הבעה עצמית, נבדלות בחשיבה היצירתית, אותנטיות. 

דוגמא לפעילות יצירתית : אני יכול, עבודת ווידאו

אני יכול, עבודת ווידאו של בוגרים שיצרו בנושא צדק חברתי. הם כתבו, ערכו, יצרו אנימציה, פוטושופ, כתבו מוזיקה והקליטו.

הוצג בפרוייקט גלויה תל אביבית בסינמטק תל אביב.

 

 

Example of creative activity: I can, video work

My name is Galit Florence, very pleasant. I started my work at the Onn School for Cerebral Palsy (c.p) and for complex disabilities located in Tel Aviv in 1995.

During my work, I was privileged to establish  a new field of study and rehabilitative treatments. with my students, staff and school principals (Tehiya Bella, Michal Gross, Shenhav Berman, Arnon.)

The multimedia field that I wrote as a research during my undergraduate studies (B.Ed.F.A) at the Midrasha Faculty of Arts at Beit Berl College (2013- 1995), at the Lewinsky College of Education during the study of a special education teaching certificate (2018) and as a master's degree in the administration and policy of education systems at Tel Aviv University (2020).

I currently work as an entrepreneurial teacher, head of the multimedia department at the On School for Special Education in Tel Aviv.

My Educational North Star :

The basis from home, the melody is "Who is the man who desires life" The value he presents for me is vision and the choice of the good.

Progressiveness or Enlightenment for a boy according to his way is the approach in which he works in special education, a place where the advocacy of populations takes place.

From various sectors and localities in the Land of the Straits, one educational, therapeutic, social, rehabilitative place of study.

Creativity - The German philosopher Emanuel Kant argued that in order to create art you need a rule, (the way it is performed), but the uniqueness of art, unlike the science that must be original. Art is

original when it is expressed in a new aesthetic rule. The origin of the new aesthetic rule lies in the power of the artist's imagination. Originality, creativity is of individuals of virtue. Development

Creativity through imagination is while emphasizing originality, self-expression, difference in creative thinking and authenticity.

 

חיבור בין תחומי 

בספרו על הרוחני באומנות כותב ואסילי קנדינסקי :

"בדרך כלל הצבע הוא אפה אמצעי להשפיע על הנפש השפעה ישירה. הצבע הוא הקליד, העין – הפטיש, והנפש היא הפסנתר על מיתריו הרבים"

בבית הספר ובכיתה קיימת חשיבות גדולה לתקשורת ולשפה, הן פנימיות, לזיהוי עצמי (רפלקצה) והן חיצונית למען יצירת תקשורת חברתית ולמען שיווין חברתי.

כישורים חברתיים - בבית הספר לחינוך מיוחד על הכישורים החברתיים להתקיים במקביל למקצועיות גם באופן אישי הן בכיתה והן בבית הספר.

התלמידים והצוות מגיעים ממגזרים, אזורים, דתות ורמות סוציואקונומיות שונות ועל מנת להתנהל בחיי היום יום ולשם יצירת תקשורת יש להכיר ולהכיל סוגי תקשורת, תרבויות, דתות ורגישויות שונות.לדוגמא :  השימוש במוזיקה במהלך השיעור יכול לחבר יחדיו את התלמידים וצוות ללא קשר לקוגניציה, דת, צבע או דעה פוליטית. כולם שרים יחדיו כאחד.  

 

עבודה של אמיר משריקי     

 

      

Work of Amir Mashriki

 

: In his book on the spiritual in art, Vasily Kandinsky writes

"Usually color is a means of influencing the mind, a direct effect. Color is the keyboard, the eye - the hammer, and the mind is the piano on its many strings."

In school and in the classroom, communication and language are of great importance, both internally, for self-identification (reflection) and externally for the creation of social communication and for social equality.

Social skills - In the special education school, the social skills must coexist with professionalism both personally and in the classroom and at school. Students and staff come from different sectors, regions, religions and socioeconomic levels and in order to conduct daily life and to create communication one must know and contain different types of communication, cultures, religions and sensitivities.For example: Using music during class can connect students and staff regardless of cognition, religion, Color or political opinion. They all sing together as one.

In the field of multimedia, we are working on the first stages of language development: through audio - sound, visual - symbolization and the connection between them.

מחקר.jpg
אמיר משריקי13.jpg
IMG_20171120_120413_HDR.jpg
bottom of page