G-Q8EJJ9Q88W.
top of page

Travaux d'étudiants sur Photoshop

עבודות קולאז לפיתוח דמיון באמצעות תוכנת פוטושופ

את דרך הביטוי ההבעה והפרקסיס דרך עבודה פנימית ודרך יצירה העברתי לתלמידי לאורך השנים. התמקדתי בתחום היצירה בגישה פרוגרסיבית ולפי נטיות ובחירות התלמיד וזאת על מנת להשאיר את המנוע של הביצוע בידיו. 
חופש בחירה היינו חלק חשוב ומהותי בעבודתי וכן חשוב שיהיה ממה לבחור. 
                      
בשנת 1994 במדרשה לאומנות לימד אותי מורי ומנהל המדרשה לאומנות דאז רפי לביא על דלות החומר ביטוי אותו התביעה שרה כהן ברידברג. על דלות החומר. יאיר גרבוז  כתב ב 2010 במאמרו נשמט יהודי " … היחס האמביוולנטי לאמנות ומקומה מתבטא היטב, לדעתי, בשאלה הרטורית והכה מקומית: דלות החומר היא מעל או מתחת לקו העוני ….".
 
אל בית הספר הגעתי בשנת 1995 בדלות חומר של עיפרון וניירות שמהם בעזרת דמיון וביטוי יצרנו תערוכות. שילוב ושינוי חברתי תודעתי.   


קולא'ז                                                                                                                                                         
שפירה בת שבע  כתבה על מורתי פרופסור מיכל נאמן " … עבודתה של מיכל נאמן, Our Vampires; Our Selves, מ-1996 (שמן על בד) מציגה דמויות ותיקות בציוריה: ראש ארנב וראש ברווז, שכל אחד מהם מוקף מסגרות עשויות      רצועות בצבעוניות פסטלית מתחלפת, דמויות רצועות בד, הפרושות על רקע משורטט דמוי עץ כמעין מטרות..."          
ציור זה במיוחד וכן טכניקת הקו לאז וההדבקות והשימוש בדמיון יצרו אצלי השראה גדולה ליצירת עולם חדש הנשען על דימויים מהעולם הישן. וזאת בעזרת טכנולוגיה.                                                                                                 
בחדר העבודה בבית הספר יצרנו קשת גדולה של מדיות עם מבחר תוכנות וכלים שיצרו מעטפת רב חושית וכן בחירה והנגשה לתלמידים.


המטרה הייתה זיהוי אישי שנערך דרך יצירה זהו מצב של פגיעות. דוקטור ברנה בראון "פגיעות היא    ראשית לידתם של החדשנות היצירתיות והשינוי" ואכן יצירה והצגת העבודות קבלו הדהוד מהסביבה חיזקו את התלמידים.

על פי תאוריית הלמידה המעשית (או ההתנסותית) האדם לומד בצורה המיטבית באופן בלתי אמצעי, כאשר כל חושיו פעילים ומעורבים בלמידה. יעילותה של הלמידה המעשית נובעת מהאחריות הישירה שנדרשת מהמשתתף בתהליך מסוג זה. נוסף על כך, היא נשענת על התפיסה שהפרט לומד כאשר הוא נמצא מחוץ ל"תחום הבטוח" שלו ונדרש להסתגל
לתנאים שאינם מוכרים לו כדי להשיג "איזון"(. Newes, 2004  )   

 
Through inner work and creation, I have passed on the way of expression and praxis to my students over the years. I focused on the creative field with a progressive approach and according to the student's inclinations and choices, in order to leave the engine of the performance in his hands.Freedom of choice was an important and essential part of my work and it is also important to have something to choose from.In 1994, at the Midrash for Art, my teacher and the director of the Midrash for Art at the time, Rafi Lavi, taught me about the paucity of the material, an expression that the prosecution Sarah Cohen Breidberg. on the scarcity of material.
 Yair Garboz wrote in 2010 in his article, "A Jew is left out"... the ambivalent attitude towards art and its place is well expressed, in my opinion, in the rhetorical and very local question: is the poverty of the material above or below the poverty line....".
I came to the school in 1995 with a lack of material such as pencil and papers from which we created exhibitions with the help of imagination and expression. Integration and social change of consciousness.

Shafira Batsheva wrote about Professor Michal Naaman's mural "... Michal Naaman's work, Our Vampires; Our Selves, from 1996 (oil on canvas) presents old figures in her paintings: a rabbit's head and a duck's head, each of which is surrounded by frames made of alternating strips of pastel colors , figures of strips of cloth, spread out on a sketched wood-like background as a kind of targets..."This painting in particular, as well as the collage technique and the adhesion and the use of imagination created a great inspiration for me to create a new world based on images from the old world. And this with the help of technology.In the study room at the school we created a large spectrum of media with a selection of software and tools that created a multi-sensory environment as well as choice and accessibility for the students.The goal was personal identification conducted through creation. This is a state of vulnerability. Dr. Brenna Brown "Vulnerability is the beginning of the birth of creative innovation and change" and indeed the creation and presentation of the works received an echo from the environment and strengthened the students.According to the theory of practical (or experiential) learning, a person learns best in an indirect way, when all his senses are active and involved in learning. The effectiveness of practical learning stems from the direct responsibility required of the participant in this type of process. In addition, it relies on the concept that the individual learns when he is outside his "safe zone" and is required to adapt to unfamiliar conditions in order to achieve "balance" (Newes, 2004).                                                                                        
bottom of page