G-Q8EJJ9Q88W.
top of page

הקשבה

באתר האינטרנט של אבני ראשה מצאתי שהקשבה היא אחד ההיבטים של תקשורת בין-אישית ( מק'קיי, דיוויס ופאנינג, 1998) ההקשבה היא תהליך קוגניטיבי ורגשי הכולל חיפוש משמעות והבנה. תהליך של תשומת לב ומודעות, המכוונות אותנו לקבלת מידע מגּוון:

מידע מילולי - השפה, המילים הנאמרות.

מידע קולי - מִגוון הקצבים, אינטונציות, גובה הצליל, חיתוך הדיבור, הססנות, הפסקות, שתיקות.

מידע ויזואלי - שפת גוף, תנוחה, תנועות ראש וחלקי גוף, שינויי צבע; ומידע על מה שמעבר - רגשות, צרכים, אנרגיות. 

מחקריו של אלברט מארביאן (2007 ) גילו כי לתוכן ולמילים בתקשורת יש השפעה בשיעור של 7% על השותף לתקשורת, אולם לטון הדיבור יש השפעה בשיעור של 38% ,ולשפת הגוף - השפעה של 55% . בתקשורת פנים אל פנים, הקשבה מלאה כוללת הקשבה שמעבר למילים - לשפת הגוף, לטון הקול, לדברים שלא נאמרים. לעתים מה שלא נאמר, מה שמעבר לנאמר, חשוב יותר מן המילים הנאמרות באופן גלוי. הבנת המרכיב המטא-ורבלי בהקשבה מצריך ערנות גבוהה והתכוונות מלאה (1983, Goodall)

הקשבה משמעותה בראש וראשונה נוכחות: נוכחות-עם-האחר, נוכחות בכאן-ועכשיו של המפגש. אפשר לשבת מול אדם ולא להיות נוכחים באופן מוחלט - להיות רחוקים, מוטרדים על ידי מחשבות חיצוניות, ממוקדים בסדר היום שלנו. הקשבה, לעומת זאת, תובעת מאתנו להשקיט את הרעש שבתודעתנו; היא מערבת גם את האוזן החיצונית וגם את "האוזן הפנימית" - את הלב.

פיתוח הקשבה.

מטרה - פיתוח תקשורת ויצירת העצמה.

טיפול מקיף בזמנים - עבר, הווה לכיוון עתיד מטיב.

דרך - ע"י פיתוח הבעה בקול, סאונד, קו, וצבע דרך דמיון, יצירה, התאמה אישית (מחשוב), חשיבה עתידית, ביטוי והעצמת כישורים חברתיים דרך התקדמות אטית  לעתיד מיטבי.

השיקום נעשה בקצב איטי, צעד צעד  עבודה על פרמטרים שונים של התקדמות

בדגש על  טיפולית, פיזיולוגית, רגשיות, רגישות.

פיתוח קוגניציה בתנועה הנעה פנימה והחוצה בדגש על פיתוח כישורים ומיומנויות חברתיות. 

על חשיבות השפה כתב החוקר גור זאב כי לשון יסוד כל אנושיותו של האדם,

מילים הסדורות בהגיון אשר משמשת ככלי לחשיבה שיקול דעת וגיבוש עמדות, בשיח מדעי פילוסופי. בדיון מוסרי פולטי, בכל סוגי המדיה ולפני ליד המדורה- לדיון - בכללים בערכים בשליטה השפה היא כלי מתווך בין האדם לבין העולם. חשיפה ציבורית, חברתית, במבנה יחסים ושליטה, כלי מתווך בין האדם לעולם שמאפשר לחרוג מהחיה.

בבעלי חיים הפונקציות הן של הישרדות, חיזור, הסדרה הירכית, מחוות מצומצמת התקשורת קימת ומוגבלת בפונקציות שלה.

השפה אפשרה לאדם להקים תרבות רוחנית ופוליטית ארגונים, חברתיים מדיניים, לייצר ארגונים גלובליים. 

האם השפה החליפה את האלימות ? - האם המילה החליפה את האלה ?

 

תרבות השיחה והדיון הם ערך וצורך כאחד במיוחד בחינוך המיוחד, שבו נמצאים תלמידים עם יכולות תקשורת נמוכות.

בחינוך המיוחד שיעור הקשבה נועד על מנת ליצר גשר למציאות.

במיוחד לילדים עם לקוויות שיוצרות אצלם בידוד חברתי והרגשת בדידות.

דרך תקשורת ושפה ניתן לשקם תלמידים אילו ולחבר אותם הן להכרות שפתית דרך מונולוג אישי שלאחריו ניתן גם לקשרם לסביבתם למשל דרך יצירת ווידאו משותף בו כל תלמיד לוקח חלק בהתאם ליכולויותיו.

הבחירה בהקשבה כאמצעי לתקשורת מקרבת מצטרפת להקשבה וחידוד הראייה.

bottom of page