G-Q8EJJ9Q88W.
top of page

סביבה פיזית חדר מולטימדיה בבית ספר "און"   

הכיתה מאורגנת בצורה שתאפשר הן לימוד פרונטאלי והן לימוד אישי.

הריהוט מותאם באופן חלקי לתלמידים, הישיבה היא בהתאם לקבוצה שנכנסת לחדר והיא משתנה משיעור לשיעור.

בשל הבעיות הסנסומוטוריות מהן סובלים תלמידי בית ספר "און", כל אחד על יחודו נבנה החדר להתאמה לאקלים משתנה על מנת שיוכל להתאים לייחודיות כל ילד וילד.

קימות עמדות עבודה שונות, בכולן תוכנות או שלטים (קונטרולרים) ליצירה ועריכה ברמות שונות ועד לרמה מקצועית שיקומית על מנת לתת מענה לאיזון וויסות חושי משתנה של האקלים בחדר אשר יכול לעטוף בתוכו קשת רחבה של פעולות כמו - למידה, שיחה, ביטוי אישי קבוצתי (תוך מתן דגש על שינויים רגשיים המתחוללים במהלך יום לימודים כמו: אירועים כמו הפרעות, התפרצויות, בכי, שיתוף בחוויות, חרדות, שמחה, ריקוד, רגישות יתר). 

כלי היצירה בחדר משמשים לביטוי ותקשורת אישית ובן אישית ובהדרגתיות מחזק את כישורי התקשורת האישית בינם לבין עצמם וכן את הכישורים החברתיים של  התלמידים.  

 

ע"פ לאבוי "כל כך קשה להתיידד אתך" - יתרונות במערכות יחסים חוץ משפחתיות -

1 - תחושת עצמאות והאוטונומיה של הילד מתעצמת ומשתפרת.

2 - דימוי העצמי והביטחון העצמי מתחזקים כאשר הוא רוכש את קבלתם והסכמתם.

3 - מיומנויות החברתיות משתפרות וגם סובלנותו ההבנה שלו וקבלתו את האחרים.

4- הילד מפתח כישורים הקשורים לעבודת צוו, עצמאות ושיתוף פעולה.

5-  הפעילות בקרב הקהילה מספקות מוצא שאין כמותו ליצירתיות וחקרנות.

6- באמצעות קשרי גומלין עם אנשים בלתי מוכרים במסגרות בלתי מוכרות, מפתח הילד מידה רבה של גמישות.

פתיחת שיעור הנה פרונטלית, הישיבה מול הלוח והמורה מתחיל בהסבר שלאחריו פיזור תלמידים לעמדות יצירה.

העבודה בחלקה אישית ובחלקה קבוצתית, תלוי רמת התלמיד.

על פי בר-לב, א' (2007). אקלים בית הספר מציאות וחזון  בכיתה יש ניסיון לשמור על:

(א) פתיחות התנהגותית ומחשבתית - יכולת התלמידים והמורה להעלות נושאים לדיון ולבטא דעות עצמאיות, גם אם אינן עולות בקנה אחד עם הדעות המקובלות.

(ב) תמיכה של המורה בתלמידים ואלו ביניהם ברמה הרגשית-חברתית וברמה הקוגניטיבית. תמיכה באה לידי ביטוי בעידוד, מעורבות, קבלה, עזרה ושיתוף. אקלים תומך מטפח השתייכות לקבוצה, לכידות וקרבה בין המשתתפים.

(ג) יחס שיווני של המורה כלפי התלמידים במובן של אי-אפליה ואי-העדפה ביניהם. קיים גם היבט נוסף – שיתוף תלמידי הכיתה בניהול חייה וחיזוק השפעתם של התלמידים בנעשה בה.

(ד) קיום סדר ונוהל כיתתי, המאפשר ארגון, סדר, ביטחון וצדק לכל תלמידי הכיתה. 

את הקירות מעטרים עבודות תלמידים , ועל הלוח מקום ללוח מודעות, בצד החדר ישנו פלקט ובו כתובים  עקרונות החדר :

בחירה  - כל תלמיד בוחר  אילו תוכנות ילמד ובאיזה נושא יבחר וזאת מתוך מגוון רב  של תחומים   (הגברה, עיבוד תמונה, וידאו, עריכת סאונד, הקלטות, צילום )                                            

 שייכות - דרך הבחירה והאחריות האישית נוצרת שייכות ואכפתיות למגמה ולבית הספר      

רצון אישי - מתחזק ומתבהר דרך הבחירות שהתלמיד עורך.

יצירתיות -  חיזוק היצירתיות והחיבור לעצמם דרך נושאי עבודה אישיים.

עצמאות - הפעלת מערכת שמירה על ציוד יקר,  בחירה אישית, מלמדים אחרים.

אחריות אישית  של התלמידים  על ציוד המגמה.( ניקיון, תחזוקה, זהירות)

עבודת צוות – של התלמידים הן בעבודה במערכת ההגברה והן ובכיתה.  

נתינה – הן למוסד ולתלמידים דרך הגברה של הפסקות ואירועים, ודרך עזרה ולימוד תלמידים אחרים.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 (1) בר-לב, א' (2007). אקלים בית הספר מציאות וחזון. באר שבע: מכללת קי

מגוון הנושאים רב וקיימת בחירה.

קיים בחדר דגש רב על אקלים  האודיו וויז'ואל. הדבר נותן מענה מיטבי לשינויים במבנה הכיתה הנכנסת לחדר (חדר מולטימדיה הינו חדר יצירה מקצועי ומכיל בכל שעה רמות גילאים ופגיעות וליקויים שונים של תלמידים)

התאורה והסאונד נותנים מענה לבעיות רגשיות לאווירה מיטבית  והן נמצאות בשימוש לאורך כל מהלך השיעורים.

מבחינה טכנית התאורה בחדר בנויה מגופי תאורה שונים (הלוגן, לד, גופי תאורה פזורים, כדור תאורה) על ידי הפעלתם ניתן לגרום לאווירות משתנות וכן לחלוקה של חלל החדר, מוזיקה מתנגנת בחלל החדר ומחזקת את הגדרת האווירה. מוזיקה למדיטציות התאורה משתנה לעמומה,  שירים, מוזיקה לריקודים, לדמיון מודרך התאורה והמוזיקה משתנים בהתאם לשיעור ולתלמידים שנכנסים לתוכו. מערכת ההגברה היינה מקצועית בעלת סאונד איכותי, יש משמעות לבחירת המוזיקה והסאונדים המתנגנים בחדר.

https://youtu.be/GtiSCBXbHAg ניסוי המראה את הקשר בין צליל לחומר. השפעת גלי הקול על תנועת חומרית וכיצד תדרים גבוהים משפיעים על סידור החומר לצורה מורכבת.

לכל תלמיד בחדר קיימת תוכנית עבודה פרטית מקצועית אליה חוברים תלמידים נוספים לשיתוף פעולה. החדר מנסה לשלב בתוכו מכלל פיתרונות הן באקלים והן במטרות שילוב של:  (2) אקלים מרגיע (Calmative) , אקלים פעלתני (Activist) ואקלים הישגי (Achievement) (התקדמותי)

מטרות אקלים החדר הן להפחית מתחים ולהעלות את שביעות רצון התלמידים והצוות ולהביא לרגיעה אצל התלמידים. הביטוי המעשי הינו הפחתה בעימותים הבין-אישיים, עידוד ידידויות תקשורת ויצירתיות בין באי החדר. בתנאים אלה מושגת לכידות חברתית לפעמים גם על חשבון הישגים לימודיים. החדר מאופיין בעידוד תלמידים להיות פעילים כחלק מניסיון הלמידה שלהם. וכן  מעידוד פעילותם של קבוצות תלמידים ויחידים בקשת רחבה של נושאים – לימודיים (הגברה, צילום, ווידאו, פוטושופ, עיצוב אתרים,הקלטה, תוכנות יצירה) וחברתיים (צוות הגברה, צוותי צילום ועריכה). ההנחה הגלומה בהכוונה זו היא שהפעילות תתרום ללמידה יחד עם בניית יחסים חברתיים בין התלמידים, וכך הפעילות המשותפת של התלמידים נתפסת כמכשיר ללכידות חברתית. ברוח דומה, מושם  דגש גם על פעילות מצד אנשי הצוות, כשלכל אחד נקבע תפקיד מיוחד שבמסגרתו הוא פועל. פעולה זאת לעתים מייצרת קונפליקטים.

 בחדר קיימת גם שימת דגש על ההישגי התלמיד ולהתמרתו ובהתחשב שמדובר בבית ספר לחינוך מיוחד בו אחוז נמוך של תלמידים מסוגל ליכולות גבוהות, ההישגיים ואפילו הקטנים ביותר מצוינים בפני התלמיד, תוך מתן חיזוקים לצדדים חיוביים ובמהלך מתן הדרכה והכשרה  לדרכים לעקוף מכשולים ובעיות ומתן ידע להתקדמות.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2 . Inbar and Resh, 1983, p. 20-21

אסכם את הצגת ניתוח הסביבה הארגונית של החדר בהתייחסות ל "סולם הסביבה הכיתתית" של מוס וטריקט3 (Classroom Environment Scale)  דרכים ליישום מדדים בחדר.

קבוצה א' – מימדי היחסים הבין-אישיים:

מעורבות – מידת העניין שיש לתלמיד בפעולות הכיתה והשתתפותו בהן.

אחוז גבוה של תלמידים מעורבים מעלה את האווירה החיובית בכיתה. - נעשית בכיתה דרך בחירת תחום הלימוד מתוך כר נרחב של נושאים, את פיתוח החדר מבצעים התלמידים וכן את בניית תכנית הלימוד העתידית שלו (במידה ויש תקציב וניתן לפתח) הם שותפים מלאים לתחזוקה שלו וכן להבאת תכנים רלונטים. חלק מתוכנית הלימוד היא עבודה בבית.

השתייכות – תמיכה רבה של תלמידים זה בזה משפרת את אקלים הכיתה. דרך עבודת צוות במערכת ההגברה ויצירת הסאונד הופכים התלמידים לצוות מקצועי מגובש. דרך נתינה ויצירה הופכים למעורבים חיובים אקטיביים ושמחים.

תמיכת המורה – ככל שהמורה מגיש סיוע ומגלה עניין בתלמיד ומתייחס אליו "בגובה העיניים", כך משתפר האקלים הכיתתי. גובה העיניים שווה, השיחה כנה פתוחה לעתים חשופה.

קבוצה ב' – מימדי ההתפתחות האישית והתכליתיות:

תכליתיות מטרתית –  קימות תכניות לימוד והן מותאמות לתלמידים ישנם שיעורים בשיתופי פעולה עם מורים נוספים וזאת על מנת לאחד תחומי למידה ושיתופיות.

תחרות – שימת דגש על ההישגי התלמיד והתמרתו, מתן תשומת לב להישגיים ואפילו הקטנים ביותר מצוינים בפני התלמיד, תוך מתן חיזוקים לצדדים חיוביים ובמהלך מתן הדרכה והכשרה  לדרכים לעקוף מכשולים ובעיות ומתן ידע להתקדמות.

 קבוצה ג' – מימדי אחזקת המערכת ושינויה :

סדר וארגון – המשובים בחדר מופנים לכיוון חיובי או לכיוון של פתרון בעיה.

בהירות הכללים – כללי החדר נמצאים  תלויים על הקירות

שליטת המורה – לא קימת ענישה בחדר מלבד הרחקה ממי שלא פועל לפי הכללים.

חידוש ויזמה – התלמידים בונים ומחדשים את היוזמה, מזמינים ציוד והולכים ללמוד בקורסים להכשרה מקצועית בנוסף.

העדפה –  כללי החדר גורמים לקרבה על בסיס מקצועי התפתחותי.

שביעות רצון –  התלמידים שביעי רצון לרוב מהמקצוע הנלמד ומדרך הוראת המורה.

קושי – התלמידים בוחרים המנוע ללמידה אצלם, תפקיד המורה לעזור להתגבר על הקשיים.

העצמה - שיטת האסימונים. - בניית הערכה עצמית, עידוד, מוטיבציה, ביטחון עצמי, דימוי עצמי -

ריצ'רד לבוי : https://youtu.be/9EJ0G3BRio

Physical environment Multimedia room at "On" school

The class is organized in a way that will allow both face-to-face and individual study.

The furniture is partially adapted to the students, the seating is according to the group that enters the room and it changes from lesson to lesson.

Due to the sensorimotor problems that the students of "On" school suffer from, each one individually, the room was built to adapt to a changing climate in order to be able to adapt to the uniqueness of each and every child.

Setting up different workstations, all of them with software or remotes (controllers) for creation and editing at different levels up to a professional rehabilitation level in order to address the changing sensory balance and regulation of the climate in the room which can encompass a wide range of activities such as - learning, conversation, group personal expression (within Emphasis on emotional changes that occur during a school day such as: events such as disturbances, outbursts, crying, sharing experiences, anxiety, joy, dancing, hypersensitivity).

The creative tools in the room are used for personal and personal expression and communication and gradually strengthens the personal communication skills among themselves as well as the social skills of the students.

 

According to Lavoie "It's so hard to make friends with you" - advantages in extra-familial relationships -

1 - The child's sense of independence and autonomy intensifies and improves.

2 - The self-image and self-confidence are strengthened when he acquires their acceptance and approval.

3 - Social skills improve and also his tolerance, understanding and acceptance of others.

4- The child develops skills related to order work, independence and cooperation.

5- The activity among the community provides an unparalleled outlet for creativity and inquisitiveness.

6- Through interactions with unfamiliar people in unfamiliar settings, the child develops a great deal of flexibility.

The beginning of a lesson is frontal, sitting in front of the blackboard and the teacher begins with an explanation, after which the students are dispersed into creative positions.

The work is partly individual and partly group, depending on the level of the student.

According to Bar-Lev, A. (2007).

School climate Reality and vision in the classroom There is an attempt to maintain:

(a) Behavioral and intellectual openness - the ability of the students and the teacher to raise issues for discussion and express independent opinions, even if they are not in line with the accepted opinions.

(b) The teacher's support for the students and those among them on an emotional-social level and on a cognitive level. Support is expressed in encouragement, involvement, acceptance, help and sharing. A supportive climate fosters belonging to the group, cohesion and closeness between the participants.

(c) Equal attitude of the teacher towards the students in the sense of non-discrimination and non-preference between them. There is also another aspect - the participation of the students of the class in managing its life and strengthening the influence of the students in what is done in it.

(d) maintaining class order and procedure, which enables organization, order, security and justice for all students in the class.

The walls are decorated with student works, and on the board there is a place for a notice board, on the side of the room there is a plaque on which are written the principles of the room:

Choice - each student chooses which programs to study and which subject to choose from a wide variety of fields (amplification, image processing, video, sound editing, recordings, photography)

 Belonging - through personal choice and responsibility, belonging and caring for the major and the school is created

Personal desire - strengthens and becomes clearer through the choices the student makes.

Creativity - strengthening creativity and connection to themselves through personal work topics.

Independence - operating a system for maintaining expensive equipment, personal choice, teaching others.

Personal responsibility of the students for the major's equipment (cleanliness, maintenance, caution)

Teamwork - of the students both at work in the amplification system and in the classroom.

Giving - both to the institution and the students through increasing breaks and events, and through helping and teaching other students.

 

 

-------------------------------------------------- ------------------------------------------

 (1) Bar-Lev, A. (2007). School climate reality and vision. Beer Sheva: Ki College

The variety of subjects is great and there is a choice.

There is a lot of emphasis on the audio-visual climate in the room. This provides an optimal response to changes in the structure of the class entering the room (a multimedia room is a professional creative room and contains at each hour different age levels and vulnerabilities and deficiencies of students)

The lighting and sound provide an answer to emotional problems for an optimal atmosphere and are used throughout the course of the lessons.

From a technical point of view, the lighting in the room is made up of different lighting fixtures (halogen, LED, diffused lighting fixtures, lighting ball) by activating them it is possible to cause changing atmospheres as well as the division of the room space, music plays in the room space and strengthens the definition of the atmosphere. Music for meditations The lighting changes to dim, songs, music for dancing, for guided imagination The lighting and music change according to the class and the students who enter it. The amplification system was professional with quality sound, the choice of music and sounds playing in the room has meaning.

https://youtu.be/GtiSCBXbHAg An experiment showing the relationship between sound and matter. The effect of sound waves on material movement and how high frequencies affect the arrangement of material into a complex shape.

Each student in the room has a professional private work plan to which other students join for collaboration. The room tries to integrate within itself a set of solutions both in terms of climate and with the goals of combining: (2) a calming climate (Calmative), an active climate (Activist) and an achievement climate (Progressive)

The goals of the room climate are to reduce tensions and increase student and staff satisfaction and bring relaxation to the students. The practical expression is a reduction in interpersonal conflicts, encouraging friendships, communication and creativity between those in the room. Under these conditions, social cohesion is sometimes achieved even at the expense of educational achievements. The room is characterized by encouraging students to be active as part of their learning experience. and encouraging the activity of student groups and individuals in a wide range of subjects - educational (amplification, photography, video, Photoshop, web design, recording, creative software) and social (amplification team, photography and editing teams). The assumption implicit in this intention is that the activity will contribute to learning along with building social relationships between the students, and thus the joint activity of the students will be

bottom of page